Avdrag för ROT och RUT
Fakta om skatteavdrag 2022
med hjälp av RUT kan du dra av 50% av arbetskostnaden max 75 000 kr/år per/person

detta ger rätt till avdrag
Till trädgårdsarbete som medför rätt till skattereduktion räknas trädgårdsarbete som avser normalt återkommande arbete av löpande karaktär som utförs i avsikt att hålla tomt eller trädgård i acceptabelt skick och som inte kräver några specialkunskaper. Till sådant trädgårdsarbete av enklare slag räknas exempelvis gräsklippning, ogräsrensning, krattning, klippning av rosor och buskar, häckklippning samt vattning och gödning i samband med sådant arbete bortagning träd och stubbar m.m. 

med hjälp av ROT kan du dra av 30% av arbetskostnaden max 50 000 kr/år 

ROT används vid tex snickeriarbeten m.m.