Historik
Från Fässbergs Plantskola till Trädgårdsmästaren i Fässberg AB

Trädgårdsmästaren i Fässberg AB etablerades i Fässbergs by 1950 av Arthur Johnsson och hans hustru Vera.
De fick två söner. Kjell, född 1948 och Bertil född 1950. När de köpte gården tog de över ett ställe som inte många ville ha, gården hade sedan cirka 30 år tillbaks legat för "fäfot". De byggnader som gården hade var i stort sett förfallna.
Den hade under dessa 30 år haft 5 olika arrendatorer och ingen hade lyckats att driva och förvalta den väl.
Under de första tre vintrarna i Arthurs ägo arbetade han med att dika och dränera markerna. Detta arbete utfördes för hand.
Ett styvt arbete, inte minst med tanke på den tunga och kompakta lerjord som finns i dalen.
Ett normalt dagsackord för tre man vid denna tid, var ca 60 meter täckdike grävt till 1 meters djup med iläggning av dräneringsrör  samt återfyllning  och täckning med jord.

Det tog Arthur ungefär 5 år att återställa det mesta till gott skick.
Mellan 1950 och 1960 odlades mestadels grönsaker.
Dessa odlingar specialiserades, för att så småningom endast, omfatta svårodlade produkter med hög lönsamhet.
I Arthurs fall var detta en ganska stor odling av rädisor som enbart levererades till grossister i Göteborgsområdet.
För att få så hög lönsamhet som möjlighet odlades den största mängden när svenskodlade rädisor normalt inte fanns att köpa i Västsverige.  Så här gjorde han: 

Vintertid byggdes mängder med plasttäckta bänkramar, dessa fungerade som drivhus till odlingarna.
Genom detta blev det möjligt att tillhandahålla salufärdiga rädisor redan i april.
Säsongsanställda buntade på ackord.
Efter cirka 10 års hårt slit med arbete dagligen var hela gården betald och Arthur och Vera utan skuld.

1960 ville Arthur prova att försörja sig på det som varit hans stora intresse i livet nämligen odling av trädgårdsväxter och då speciellt perenner.
Arthur hade under 10 års tid i sin ungdom arbetat med odling av blommor i alla former i södra sverige.

I slutet av 30-talet ville han också lära sig att bygga trädgårdar och flyttade då till Danmark,då danskarna ansågs vara duktiga inom detta område.
Han blev kvar där under kriget och det gick också bra för honom.
Arthur slutade som förman hos en anläggningsfirma, som drevs av en känd kvinnlig trädgårdsarkitekt.
När han slutade basade han över 60 anställda.

1961 kände han att det var rätt tid att starta med odling och försäljning av perenna växter.
Han grundade då Fässbergs Plantskola.

Hans två söner Kjell och Bertil hade tidigt fått lära sig att hjälpa till med arbetet.
Det fanns alltid en lapp skriven med arbetsuppgifter när de kom hem från skolan.
1970 övertog sönerna mer och mer driften av plantskolan.
Som mest odlades 60 000 perenner årligen.

1980 övertog yngste sonen Bertil plantskolan och startade utbyggnaden till ett "Garden Center". Detta byggdes efter hand ut och blev ett av de större i regionen.
Man började nu också att utföra trädgårdsanläggningar.

Under 1990-talet började företaget att mer och mer specialisera sig på enbart trädgårds anläggning.
 
År 2000 såldes Garden Centret och företaget är nu helt inriktat på anläggning och skötsel av trädgårdar.
I samband med försäljningen bytte vi namn till Trädgårdsmästaren i Fässberg AB

Bertils son Gustav är nu på väg att bli tredje genrationens trädgårdsmästare i Fässberg.
Gustav har nu huvudansvaret för driften av företaget.